โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปี 2560 โดยเทศบาลตำบลหนองม่วง จัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสามัคคี การบริจาควัสดุอลูมิเนียม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการรับแลกขยะมีพิษ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง)