ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่1/2561 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล8) ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal