งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองม่วง

ออกปฏิบัติงานติดป้าย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง ที่สะพานลอยหน้าวัดหนองม่วง เพื่อช่วยเตือนประชาชนผู้ที่ขับรถเดินทางกลับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ใช้ความระมัดระวังและขับขี่ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน