“ ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ในนามคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาล

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุข

ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ เทอญ”

 

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง