งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานร่วมกับกองช่างเทศบาล ติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วรถ ตามประชามติของชุมชน ในการป้องกันอุบัติเหตุ จากขับขี่รถด้วยความเร็วสูง ซึ่งมักทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในซอยเทศบาล 13