งานวันเด็กเทศบาลตำบลหนองม่วง วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 มีหน่วยงานต่างๆ ชุมชนเทศบาล พ่อค้าประชาชน มามาร่วมออกร้านจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมแจกขนม อาหารและของเล่นแก่เด็กๆเป็นจำนวนมากมาย และรมอบใบประกาศแก่เยาวชนดีเด่น