ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นไม้ ตามค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และประเพณีต่างๆ (โครงการจัดงานประะเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal