ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถบบัสปรับอากาศสองชั้น จำนวน3คัน เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี (โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal