เทศบาลตำบลหนองม่วงได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในอารสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะของเขตเทศบาล ทั้งหมดเป็นหลอด LED (แอลอีดี) เพื่อความประหัดไฟฟ้าและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณภาครัฐ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวเทศบาล