นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรง นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้นำข้าราชการและพนักงาน แกนนำชุมชนร่วมกิจกรรมงานวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561   โดย มีการจัดพิธีทำบุญในภาคเช้า การมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี และรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ในภาคบ่าย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง