กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในเด็กทารกและเด็กอายุ 6เดือน -3ปี โดยมีนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง และเจ้าหน้าที่โรงพยาลหนองม่วง ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ โครงการดีๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง