งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกติดตั้งป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ สะพานลอยหน้าวัดหนองม่วง เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของประชาชนที่เดินทางระหว่างช่วงเทศกาลในครั้งนี้