เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 15 เมษายน 2561 โดยร่วมกับวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) ชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ จัดงานประเพณีสงกรานต์ที่วัดหนองม่วง ซึ่งมีขบวนรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ของหน่วยงานและชุมชนต่างๆ การถวายผ้าป่า สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ