ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal