ชาวเทศบาลตำบบลหนองม่วง ร่วมใจช่วยโลกได้ง่ายๆ ด้วยการประหยัดพลังงาน