31 พฤษภาคมของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

 

เลิกบุหรี่เพื่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรัก

คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)"

เทศบาลตำบลหนองม่วง สนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ # สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร.1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ