ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal