ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน เพื่อเดินทาง ณ จังหวัดนนทบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal