ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสอราคา จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน(ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal