คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหนองม่วง