ออกเยี่ยมบ้านและให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่มารดา และทารก ตามโครงการเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด เดือนกรกฎาคม อีกหนึ่งโครงการดีๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง