เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดพิธีไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยมีนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อเป็นการเริ่มความเป็นสิริมงคลในการศึกษาและสร้างความระลึกในพระคุณของครู อาจารย์ แก่นักเรียนต่อไป