งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกปฏิบัติงานติดป้าย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ที่สะพานลอยหน้าวัดหนองม่วง เพื่อช่วยเตือนประชาชนผู้ที่ขับรถเดินทางกลับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ใช้ความระมัดระวังและขับขี่ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน