เทศบาลตำบลหนองม่วง  ได้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 18  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร เพื่อความสะดวกของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง