ประชาสัมพันธ์ งานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง และงานงิ้วประจำปี 2562

*วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ภาคเช้า 08.00 น.ชมขบวนเทพเจ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง  เจ้าแม่กวนอิม  การเชิดมังกร สิงโต เอ็งกอ หล่อโก๊ว  รอบตลาดหนองม่วง(เชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมขบวนแห่)

-ภาคค่ำ 19.00 น.ชมการแสดงมังกรพ่นไฟ สิงโตผาดโผน แสงเสียงตะการตา ณ สนามข้างอาคารอเนกประสงค์ เทศาลตำบลหนองม่วง

*วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ชมการแสดงงิ้ว ณ โรงงิ้วศาลเจ้าหนองม่วง ทุกคืน

และเชิญร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน ประมูลของมงคล

 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    ณ ศาลเจ้าหนองม่วง

*สำหรับท่านที่สนใจตั้งโต๊ะสักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ และเทพเจ้า เพื่อความเป็นศิริมงคลและเจริญรุ่งเรื่องแก่ท่านและครอบครัว สามารถตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องเซ่นไหว้      

ดังนี้   1.ผลไม้ 5 อย่าง

2.ขนมจันอับ 1 ที่

3.น้ำชา 3-5 ถ้วย

4.เทียนแดง 1 คู่

5. กระถางธูป (ธูป 20 ดอก)

**** จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน*******