วันที่ 1 มกราคม 2562 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวหนองม่วง  จัดโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี  บริเวณหน้าตลาดหนองม่วง มีนายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธาน