งานวันเด็กเทศบาลตำบลหนองม่วง วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 มีหน่วยงานต่างๆ ชุมชนเทศบาล พ่อค้าประชาชน มามาร่วมออกร้านจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมแจกขนม อาหารและของเล่นแก่เด็กๆเป็นจำนวนมากมาย และมอบใบประกาศแก่เยาวชนดีเด่น