งานไฟฟ้าสาธารณะกองช่างเทศบาล ได้ดำเนินการเดินสายและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อให้พร้อมใช้งานในการเรียนการสอนต่อไป