ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ชุมชนหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี (ตามแบบเทศบาลตำบลหนองม่วง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal