ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วงประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) 22 เมษายน 2564
ขยายเวลารับสมัครฯอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(ครั้งที่4) 03 กันยายน 2563
“งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2563” 26 กุมภาพันธ์ 2563
“รวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง” 26 กุมภาพันธ์ 2563
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
เบอร์โทรอุ่นใจที่ชาวเทศบาลควรรู้ 26 กุมภาพันธ์ 2563
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก 25 กุมภาพันธ์ 2563
6 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันเข้าพรรษา 12 พฤศจิกายน 2561
วันอาสาฬหบูชา 12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง เรื่อง แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ 2561 23 มีนาคม 2561
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 15 มิถุนายน 2560
รับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 นอกสถานที่ 13 มิถุนายน 2560
วิสาขบูชา 13 มิถุนายน 2560