ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

ตรวจรับงานอาคารปฏิบัติงานพนักงานตรวจโรคสัตว์

ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพนักงานตรวจโรคสัตว์

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 20 ซอย 4/1 แยกซ้าย และซอย 14

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 20 ซอย 4/1 แยกซ้าย และซอย 14

ประกาศเทศบาลตำบลหนองม่วง

ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำถนนหนองม่วง-บ่อยาง ของเทศบาลตำบลหนองม่วง ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal