จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ตรวจรับงานจ้างเหมาถนนฯ รอบบริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง 09 กุมภาพันธ์ 2564
ตรวจรับงานจ้างเหมาถนนฯด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ฝั่งทิศใต้ 09 กุมภาพันธ์ 2564
ตรวจรับงานจ้างเหมาถนนฯด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ฝั่งตะวันตก 09 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานสนามหญ้าและสวนหย่อม 29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานสนามหญ้าและสวนหย่อม 29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าสาธารณะ 29 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยช่างโยธา 29 มกราคม 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ รางระบายน้ำ. ซอยเทศบาล14/8 26 มกราคม 2564
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ถนน คสล. ซอยบ่อยาง3(ส่วนที่เหลือ) 18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ถนน คสล. ซอยเทศบาล 5/4-1 18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ลานคสล.อเนกประสงค์รอบอาคารโรงเรียนเทศบาล 11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาฯปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 20 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 20 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งฯ 20 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 20 ตุลาคม 2563