โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำปี 2560 โดยเทศบาลตำบลหนองม่วง จัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสามัคคี การบริจาควัสดุอลูมิเนียม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการรับแลกขยะมีพิษ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 โดยอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกคณะกรรมการชุมชนเทศบาล และทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดพิธีไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เทศบาลตำบลหนองม่วงเพื่อเป็นการเริ่มความเป็นสิริมงคลในการศึกษาและสร้างความระลึกในพระคุณของครู อาจารย์ แก่นักเรียนต่อไป

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่

 

28 กรกฎาคม 2560 โดยร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 19-29 มิถุนายน 2560 และขอความร่วมมือประชาชนได้เร่งสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560  โดยมีหน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชนเทศบาล ห้างร้าน และประชาชนชาวเทศบาล เข้าร่วม และนำเทียนไปถวายตามวัดต่างๆ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ของหน่วยงานและสถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชน การถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมต้านยาเสพติด การแสดงนิทรรศการโทษภัยของยาเสพติด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 66 รูป การลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีรับเสื้อพระราชทานและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองม่วง 

 

 

 

 

 

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับมอบเกียรติบัตร โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City ) #ขยะวาระชาติที่ต้องช่วยกัน  ของกรมควบคุมมลพิษ  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพรพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

      โดยมีพิธีในภาคค่ำ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง)

 

 

 

 

วันที่ 7 มิถุนายน 60 ทีมจาก สำนักงาน.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและปศุสัตว์ อำเภอหนองม่วง ได้เข้าตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล ผลไม่พบสารเร่งเนื้อแดง