ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วงประจำปี พ.ศ.2562 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS)เพื่อให้การประเมินดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าระบบตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)และภายนอก(แบบ EIT) โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   -ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในคือบุคลากรในเทศบาลตำบลหนองม่วงที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

                   -ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคลที่มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   โดยผ่านช่องทางดังนี้

1.สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) ระบบคอมพิวเตอร์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/vhgc0n     หรือโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่น Line  เลือกเพิ่มเพื่อน สแกนคิวอาร์โค้ด

 

 

 

2.สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)ระบบคอมพิวเตอร์https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhgc0n  หรือโทรศัพท์ แอพพลิเคชั่น Line  เลือกเพิ่มเพื่อน สแกนคิวอาร์โค้ด

 

 

ทั้งนี้ สามารถเข้าช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆของเทศบาลตำบลหนองม่วง คือ เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหนองม่วง http://www.nongmuang.go.th, Facebook เพจ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหนองม่วง http://www.oic.go.th

 โดยให้ตอบแบบสอบถามภายในเดือนพฤษภาคม 2562 (หากท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานนิติการ 087-0935129) ขอบคุณครับ

งานวันเด็กเทศบาลตำบลหนองม่วง วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 มีหน่วยงานต่างๆ ชุมชนเทศบาล พ่อค้าประชาชน มามาร่วมออกร้านจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมแจกขนม อาหารและของเล่นแก่เด็กๆเป็นจำนวนมากมาย และมอบใบประกาศแก่เยาวชนดีเด่น

 

พนักงานกองช่างออกปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันฯ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2562  ณ สนามกีฬา ข้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกองช่าง และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองม่วง แก้ไขปัญหาความเดือดของชุมชน รางระบายน้ำอุดตันซอยเทศบาล 5  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนและกลิ่นรบกวนเรือนประชาชน

งานไฟฟ้าสาธารณะกองช่างเทศบาล ได้ดำเนินการเดินสายและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อให้พร้อมใช้งานในการเรียนการสอนต่อไป

วันที่ 1 มกราคม 2562 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวหนองม่วง  จัดโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี  บริเวณหน้าตลาดหนองม่วง มีนายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธาน

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้จัดงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 มีคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้านเทศบาล สมาชิก อปพร. อสม. และกลุ่มออกกำลังกาย ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรฯ ของเทศบาลมา รวมกลุ่มแบ่งเป็น 5 สี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหนองม่วงม่วง กลุ่มพลังมวลชน ร่วมเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ยาเสพติด และการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริเวณถนนผ่านตลาดหนองม่วง

 

 

ประชาสัมพันธ์ งานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง และงานงิ้วประจำปี 2562

*วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ภาคเช้า 08.00 น.ชมขบวนเทพเจ้า เจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง  เจ้าแม่กวนอิม  การเชิดมังกร สิงโต เอ็งกอ หล่อโก๊ว  รอบตลาดหนองม่วง(เชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมขบวนแห่)

-ภาคค่ำ 19.00 น.ชมการแสดงมังกรพ่นไฟ สิงโตผาดโผน แสงเสียงตะการตา ณ สนามข้างอาคารอเนกประสงค์ เทศาลตำบลหนองม่วง

*วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ชมการแสดงงิ้ว ณ โรงงิ้วศาลเจ้าหนองม่วง ทุกคืน

และเชิญร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน ประมูลของมงคล

 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    ณ ศาลเจ้าหนองม่วง

*สำหรับท่านที่สนใจตั้งโต๊ะสักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ และเทพเจ้า เพื่อความเป็นศิริมงคลและเจริญรุ่งเรื่องแก่ท่านและครอบครัว สามารถตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องเซ่นไหว้      

ดังนี้   1.ผลไม้ 5 อย่าง

2.ขนมจันอับ 1 ที่

3.น้ำชา 3-5 ถ้วย

4.เทียนแดง 1 คู่

5. กระถางธูป (ธูป 20 ดอก)

**** จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน*******