วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองม่วงจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ครั้งที่1/2562 มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนดำเนินงานประจำปี 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีการประชุมประชาคมและหารือการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการชุมชน และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เทศบาลตำบลหนองม่วง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา #ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนา

      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกปฏิบัติงานติดป้าย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ที่สะพานลอยหน้าวัดหนองม่วง เพื่อช่วยเตือนประชาชนผู้ที่ขับรถเดินทางกลับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ใช้ความระมัดระวังและขับขี่ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

 

 วันพฤหัสดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับวัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) ชุมชนเทศบาล  หน่วยงานราชการ โรงเรียน และพ่อค้าประชาชน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรม เดินรณรงค์ประเพณีลอยกระทงในภาคเช้ารอบตลาดหนองม่วง

 

 

 และกิจกรรมลอยกระทงในภาคค่ำ ณ วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) ร่วมการนมัสการรอยพระพุทธบาท และพระสารีริกธาตุ ปิดทองพระศรีอาริยะเมตไตรย์ มีมหรสพ รำวงย้อนยุค ตักไข่พญานาคชิงโชค และการจำหน่ายสินค้าของชาวตลาดหนองม่วง

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานจัดเก็บรายได้ กองคลังฯ ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ  ณ ศาลาประชาคมศาลเจ้าหนองม่วง ตามโครงการให้บริการต่อหรือขอใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองม่วง พ.ศ. 2542 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561

 เทศบาลตำบลหนองม่วง ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาความสะอาด เก็บขยะ งานลอยกระทงค่ำคืนที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือของพลังอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พระภิกษุสงฆ์วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง)คณะครูและ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และขอคุณแม่ค้าใจดีสนับสนุนน้ำดื่มเย็นชื่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน #ชุมชนสวยงามน่าอยู่ด้วยการมีส่วนร่วม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกปฏิบัติงานติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วรถ ถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง   เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนร่วมเส้นทาง ตามประชามติของประชาชนในชุมชน

 

และออกปฏิบัติงานตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงในเขตเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในกรณีต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน

 

 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลหนองม่วง  ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 แก่ประชาชนในการประชุมชุมชนและประชาคมเมือง ประจำเดือน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาประชุมได้เป็นจำนวนมาก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพัฒนาความอนามัยสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะ และบูรณาการร่วมกับกองช่างและงานป้องกันฯ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน เรื่องท่อระบายน้ำอุดตัน และพัฒนาความสะอาดถนนและซอยต่างๆ ในพื้นที่เทศบาล

พนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง โดยกองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันเทศบาล ออกปฏิบัติงานในการปรับปรุง จัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทง ประจำปี  2561  เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน