การประชุมชุมชนและประชาคมเมืองเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำเดือนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  มีกิจกรรมการให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ทหารและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ส่งเงินสมทบและมอเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รับฟังปัญหาชุมชน  รับเบี้ยยังชีพประจำเดือนและรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง

ประวัติวันพ่อแห่งชาติ

จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2523 โดย คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น ด้วยความจงรักภักดี และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือในหลวงของประชาชนชาวไทย ในฐานะ "พ่อแห่งชาติ" และ "พ่อของแผ่นดิน" ในประเทศไทย ได้กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันพ่อแห่งชาติ

   ซึ่งนอกจากพระองค์จะเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงทะนุบำรุงพระราชโอรสธิดาด้วยความรัก และทรงอบรมอนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ และทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแล้ว พระองค์ยังทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น พ่อแห่งชาติที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้ วัฒนาถาวรสืบไป

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ที่คณะผู้ริเริ่มกำหนดคือ

1.เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

3.เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

4.เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

 

(ขอบบคุณข้อมูลจาก kapook.com)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ๒561 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง โดยมี นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ภาคเอกชนและประชาชน อำเภอหนองม่วงร่วมพิธี โดยมีการบำเพ็ญกุศลตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระสงค์ การวางพวงมาลา การถวายบังคม และการจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

 

กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างที่ชำรุด ในเขตเทศบาล เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

และออกสนับสนุนการทำความสะอาดรางระบายน้ำรอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อสุขอนามัยของนักเรียน

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง รับมอบเกียรติบัตร รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา เพื่อมอให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ วันที่18 ตุลาคม 2561 จากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการยืนยันความตั้งใจของเทศาลตำบลหนองม่วง ในการร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกระงับและตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้จากแก๊สรั่ว บริเวณร้านค้าข้างไปรษณีย์หนองม่วง ตามที่ได้รับแจ้งและที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟลวกตามร่างกาย 2 รายทางมูลนิธินำส่งแพทย์ดำเนินการต่อไป

 

 และนำเจ้าหน้าที่และรถน้ำ ออกร่วมล้างโรงอาหารโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เพื่อรักษาความสะอาดและสุขอนามัยเตรียมรับการเปิดเทอม ในภาคเรียนที่สอง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย วันที่ 28 กันยายน  2561 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลหนองม่วง และกูภัยหนองม่วง บริเวณถนนพหลโยธิน หน้าวัดหนองม่วง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ในการบรรเทาเหตุสาธารณภัย

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน โดยสนัสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการงานเจศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง ตามโครงการถือศีลกินเจศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วงประจำปี 2561 ระหว่างงานเทศกาลกินเจ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง ระหว่างวันที่ 8-18 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้รับรางวัลโล่ห์เชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค ประจำปี 2561 ในระดับดี จากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ"ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม Convention(A-B-C) โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองม่วง โดยมี นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธาน โดยมีการบำเพ็ญกุศลตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงค์ การวางพวงมาลาถวายบังคม และการจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง มีประชาชนสนใจร่วมโครงการจำนวนมาก