กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างและเสียงตามสายในเขตเทศบาล 

 

 

 

ทำการเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำที่ชำรุดซอยเทศบาล17

 

ติดตั้งตาข่ายเหล็กป้องกันอันตราย สนามเด็กเล่นลานกีฬาด้านยาเสพติดซอยเทศบาล5

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกดำเนินการตีเส้นตลาดสดในเขตเทศบาล เพื่อความเป็นระเบียบของตลาดเทศบาลและเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในตลาด


กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณแสงสว่างในเขตเทศบาลเพื่อความสะดวกปลอดภัยประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองม่วงโครงการเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ให้ความรู้แนะนำการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่

การรับวัคซีน อีกหนึ่งโครงการดีๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง

กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานป้องกันเทศบาล ร่วมกันออกอัดฉีดดันท่อระบายน้ำอุดตันซอยเทศบาล14 จนแล้วเสร็จเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้จัดโครงการเทิดทูนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง มีการอบรมให้ความรู้ การแปรอักษร และเดินทางร่วมพิธีสักการะพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

 

 

งานป้องกันฯร่วมกับทหารตำรวจ ปลัดอำเภอและหมวดการทางหนองม่วง ออกจัดระเบียบแม่ค้าขายของ ซอยเทศบาล7,ซอยเทศบาล5, ซอย7ตัดซอย 5 และฟุตบาททั้งสองฝั่งในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2560  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัยแก่คนเดินเท้ารวมทั้งผู้ใช้ถนนและให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้จัดงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 มีคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้านเทศบาล สมาชิก อปพร. อสม. และกลุ่มออกกำลังกายมา รวมกลุ่มแบ่งเป็นหมู่สี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกองเชียร์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    งานวันเด็กเทศบาลตำบลหนองม่วง วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 มีหน่วยงานต่างๆ ชุมชนเทศบาล พ่อค้าประชาชน มามาร่วมออกร้านจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมแจกขนม อาหารและของเล่นแก่เด็กๆเป็นจำนวนมากมาย พร้อมทั้งมีการมอบใบประกาศแก่เยาวชนดีเด่นของชุมชน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560 เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี เมื่อเช้าวันที่ 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณหน้าตลาดหนองม่วง มีชาวตลาดหนองม่วงร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำลหนองม่วง เชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีตักบาตรปีใหม่ เริ่มศักราชใหม่อย่างสุขใจ วันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 06.00 น. หน้าตลาดหนองม่วง ตั้งแต่ซอยเทศาล 5 ถึงซอย 15