กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมประชุมหารือโครงการของกองทุนฯร่วมกับโรงพยาบาลหนองม่วง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

 

    วันที่ 1 มกราคม 2561 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวหนองม่วง  จัดโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี ณ บริเวณหน้าตลาดหนองม่วง มีชาวตลาดหนองม่วงร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองม่วง

ออกปฏิบัติงานติดป้าย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง ที่สะพานลอยหน้าวัดหนองม่วง เพื่อช่วยเตือนประชาชนผู้ที่ขับรถเดินทางกลับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ใช้ความระมัดระวังและขับขี่ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติงานร่วมกับกองช่างเทศบาล ติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วรถ ตามประชามติของชุมชน ในการป้องกันอุบัติเหตุ จากขับขี่รถด้วยความเร็วสูง ซึ่งมักทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในซอยเทศบาล 13

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ณ ศาลาประชาคมศาลเจ้าหนองม่วง ตามโครงการตรวจสอบ ควบคุมและให้บริการต่อหรือขอใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560

 

 

 

 

 

“ ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ในนามคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาล

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุข

ด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ เทอญ”

 

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

เทศบาลตำบลหนองม่วง ขอเชิญร่วมสมัคร เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยสมัครได้ที่เทศบาลตำบลหนองม่วง รายละเอียดดังนี้

และเชิญชวนประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

·       ร่วมกัน ดูแลความสะอาดหมู่บ้านชุมชน และสถานที่สาธารณะ

·       คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

·       ทิ้งขยะลงถังที่จัดเตรียมไว้ให้

·       ใช้ถาด ถ้วย ปิ่นโต วัสดุธรรมชาติ หรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

 

 

เพื่อให้บ้านเมืองของเราสะอาด น่าอยู่ตลอดไป

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ด้วยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนหนองม่วงวิทยา และเทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ออกรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อร่วมสมทบโครงการก้าวคนละก้าว สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ ได้ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 10,432 บาท ซึ่งจะได้ส่งมอบเงินตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง  จัดพิธีจบการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที1 ที่จบการศึกษา โดยมีกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร การแสดงของนักเรียน การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และการรับน้องนักเรียนรุ่นที่สอง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา