กิจกรรม

ต้อนรับ นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1 จ.ชัยนาท มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเทศบาล