นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

สายด่วน                                 0819369230

 

ที่อยู่   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง

เลขที่ 199 หมู่3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง

จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณี 15170 โทรศัพท์ 036431111

แฟ็กซ์                                   036432131

ดับเพลิงเทศบาล                        036431199 

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ