นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

สายด่วน                                 0819369230

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง 036431111

แฟ็กซ์                                   036432131

ดับเพลิงเทศบาล                        036431199