ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 

ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

 

 

 

คำสั่งเทศบาลตำลหนองม่วง เรื่องศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นบุคลากรประจำศูนย์ฯ

 

 

 

 

 

 

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

 

 

 

 

กองทุนยุติธรรมช่วยท่านได้

 

 

 

 

 

 

กรอบภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 

 

 

 

 

 ดาวโหลด,pdf,คลิคที่นี่