กิจกรรม

กิจกรรมเทศบาล

งานป้องกันฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณถนนหน้าตลาดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงตลาดนัดวันศุกร์

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจประเมินสุขลักษณะ ของตลาดสมบูรณ์
  2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง ที่เข้ามาตรวจโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหนองม่วง
  3. ออกตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์โควิด-19 ที่ ตลาดองค์การและตลาดสมบูรณ์
  4. ร่วมกิจกรรมรณรงค์แต่งไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565
  5. กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกดำเนินการตัดต้นไม้ที่ปกคลุมบ้านเรือนประชาชน พร้อมขนย้าย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
  6. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.1054 แยก ทล.1-บ้านเขากระทิง
  7. ต้อนรับ นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1 จ.ชัยนาท มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเทศบาล
  8. เตรียมสถานที่ประดับไฟแสงสี สร้างบรรยากาศร่วมวันปีใหม่
  9. ออกบริการยานพาหนะ นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนโควิด19 ในพื้นที่
  10. ออกให้คำแนะนำการป้องกัน covid-19 ตลาดนัดวันศุกร์