กิจกรรม

กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกดำเนินการตัดต้นไม้ที่ปกคลุมบ้านเรือนประชาชน พร้อมขนย้าย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่