รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 2563

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต(2)

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"