กิจกรรม

นายกเทศมนตรี พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงฯ