กิจกรรม

พิธีปักเขตวิสุงคามสีมา อุโอสถ วัดสวนสวรรค์

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรี
พร้อมคณะข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา อุโบสถ
ณ.วัดสวนสวรรค์ ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566