กิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

ร.ต.ต.หญิง สายสุนี ไกรนรา นายอำเภอหนองม่วง
เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
พร้อมทั้ง
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง
น.ส ทิพสุดามนชุ์ รัตนกิตติ์อังกูร กำนันตำบลหนองม่วง
นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นายจำนงค์ เรืองเกษม ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วง
โรงพยาบาลหนองม่วง,สภ. หนองม่วง
กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง
กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
ชุมชนเทศบาล และภาคเอกชนที่เข้าร่วมแจกของขวัญ ของรางวัลและอาหารให้กับเด็กๆ
ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567
ณ . สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง