กิจกรรม

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์  นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลการสอบทวนรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 ของเทศบาล และผู้นำชุมชน  ร่วมลงพื้นที่เพื่อสอบทวนครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2567