กิจกรรม

งานตลาดโบราณ สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

นายไพโรจน์เอี่ยมนิ่ม รองนายกเทศมนตรี
เป็นประธาน เปิดงานตลาดโบราณ สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ จัดทำโดย โรงเรียนเทศบาลหนองม่วง พร้อมทั้ง นายวิเชษฐ์ จิตต์ยม รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ. อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ