กิจกรรม

คณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดพิจิตร

12 กุมภาพันธ์ 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดพิจิตร โดย นาง ภคมน กัมพูธนี ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร นำคณะผู้บริหาร ปลัด และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เยี่ยมชมรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการนำขยะไปเป็นเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลหนองม่วง