กิจกรรม

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2567

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ คณะกรรมการชุมชน และ กลุ่มชมรมต่างๆ
ของเทศบาล ร่วมแข่งขันกีฬาสากลและพื้นบ้าน
โดยเน้นสร้างความสนุกสนานและสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม